Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН
Ландшафтната архитектура представлява екстериорен дизайн и озеленяване.
В този аспект фирмата ни предлага:
1. Проектиране и косултации в сферата на ландшафтната архитектура.
2. Изработване на инвестиционни проекти в част "Паркоустройство и благоустройство"
във всички фази - идейна, техническа и работна. Един проект съдържа:
- Ситуация или опорен план на базата на геодезично заснемане
- Функционално зониране / за големи обекти /
- Идейно-дендрологичен проект
- Посадъчна схема
- Обяснителна записка
3. Оформяне документация за узаконяване,съпътстваща всеки архитектурен проект
4. Изготвяне на експертни становища, при наложително премахване или запазване
на съществуваща растителност.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


almira-bg | наши клиенти | ландшафтен дизайн | за контакти
Всички права запазени © 2006 - 2014 Алмира ЕООД | info@almira-bg.com | Design: Color Logic
Almira Green - Landscape Design Almira Pack - Luxury Packagin COLOR LOGIC Gaming Millimetre - Interior Design